Zapaljivi plinovi

Organizacijska struktura Gas Detection

Zapaljivi plinovi

Izgaranje je prilično jednostavna kemijska reakcija u kojoj se kisik brzo spaja s drugim tvarima što rezultira oslobađanjem od energije. Ta energija se pojavljuje uglavnom kao toplina no ponekad se pojavljuje u obliku plamena. Zapaljiva tvar je često, ali ne i uvijek, ugljikovodični spoj koji može biti krut, tekući, u obliku pare ili plin. 

Postoji samo ograničeni pojas koncentracije plina i zraka koji može proizvesti zapaljivu smjesu. Ovaj pojas je specifičan za svaki plin i paru, a ograničen je gornjom razinom, nazvanom gornja granica eksplozivnosti (Hrv. GGE ili Eng. UEL) i donjom razinom, nazvanom donja granica eksplozivnosti (Hrv. DGE ili Eng. LEL).

Zapaljivi plinovi također imaju temperaturu na kojoj dolazi do paljenja čak i bez vanjskog uzročnika paljenja. Ova temperatura se naziva temperaturom paljenja. Uređaji za upotrebu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ne smiju imati temperaturu površine višu od temperature paljenja nekog plina. Uređaji se stoga označavaju s maksimalnom temperaturom površine tzv. T razredom.

HRN EN 60079-29-1: Eksplozivne atmosfere – Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Dio 29-1: Zahtjevi za pogonska svojstva opreme za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova,

HRN EN 60079-29-2: Eksplozivne atmosfere – Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Dio 29-2: Izbor, instalacija, uporaba i održavanje opreme za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova 

HRN EN 60079-29-3: Eksplozivne atmosfere – Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Dio 29-3: Uputa za pouzdanost rada stacionarnih sustava za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova

EN 60079-29-4: Eksplozivne atmosfere – Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Dio 29-4: Zahtjevi za pogonska svojstva opreme za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova sa otvorenom stazom