Otrovni plinovi

Organizacijska struktura Gas Detection

Otrovni plinovi

Neki plinovi su otrovni i mogu biti opasni po život na vrlo niskim razinama koncentracije. Neki otrovni plinovi imaju izrazito jake i neugodne mirise poput sumporovodika (H2S). Pri mjerenju koncentracija otrovnih plinova često se koriste jedinice kao dijelova na milijun (ppm) i dijelova na milijardu (ppb). Na primjer, 1ppm bi bio ekvivalent gdje bi u sobi ispunjenoj sa ukupno 1 milijun loptica od kojih je jedna crvena. Crvena loptica bi predstavljala 1ppm.

HRN EN IEC 62990-1: Atmosfere radnih prostora – 1. dio: Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Izvedbeni zahtjevi za opremu za otkrivanje i mjerenje otrovnih plinova 

HRN EN 45544-4: Atmosfere radnih prostora – Električni uređaji za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije otrovnih plinova i para – Dio 4: Uputa za odabir, ugradnju, uporabu i održavanje 

Neki plinovi su otrovni i mogu biti opasni po život na vrlo niskim razinama koncentracije. Neki otrovni plinovi imaju izrazito jake i neugodne mirise poput sumporovodika (H2S). Pri mjerenju koncentracija otrovnih plinova često se koriste jedinice kao dijelova na milijun (ppm) i dijelova na milijardu (ppb). Na primjer, 1ppm bi bio ekvivalent gdje bi u sobi ispunjenoj sa ukupno 1 milijun loptica od kojih je jedna crvena. Crvena loptica bi predstavljala 1ppm.

HRN EN 45544-1: Atmosfere radnih prostora – Električni uređaji za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije otrovnih plinova i para – Dio 1: Opći zahtjevi i metode ispitivanja

HRN EN 45544-2: Atmosfere radnih prostora – Električni uređaji za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije otrovnih plinova i para – Dio 2: Zahtjevi za izvedbu uređaja koji se upotrebljavaju za mjerenje koncentracije u područjima graničnih vrijednosti

HRN EN 45544-3: Atmosfere radnih prostora – Električni uređaji za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije otrovnih plinova i para – Dio 3: Zahtjevi za izvedbu uređaja za mjerenje koncentracije iznad graničnih vrijednosti

HRN EN 45544-3: Atmosfere radnih prostora – Električni uređaji za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije otrovnih plinova i para – Dio 4: Uputa za odabir, ugradnju, uporabu i održavanje