Asfikcijski plinovi

Organizacijska struktura Gas Detection

Asfikcijski plinovi

Svi mi trebamo udisati kisik (O2) iz zraka da bismo živjeli. Zrak se sastoji od nekoliko različitih plinova, uključujući kisik. Normalan ambijentalni zrak sadrži kisik koncentracije od 20,9% v/v. Kada razina kisika padne ispod 19,5% v/v, smatra se da u tom zraku nedostaje kisika. Koncentracije kisika ispod 16% v/v smatraju se nesigurnim za ljude. Nedostatak kisika u zraku može biti uzrokovano istiskivanjem kisika zbog utjecaja nekog drugog plina, zbog izgaranja, oksidacije, kemijske reakcije ili djelovanja bakterija.

Često se zaboravlja da obogaćivanje kisikom također može izazvati rizik. Pri povećanim razinama kisika (O2) zapaljivost materijala i plinova raste. Na razinama od 24% v/v predmeti poput odjeće mogu se spontano zapaliti.

Senzori detektora moraju biti posebno certificirani za uporabu u atmosferama obogaćenim kisikom (O2).

HRN EN 50104: Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje kisika — Zahtjevi za pogonska svojstva i ispitne metode