Ex Registrator

Organizacijska struktura ATEX

Ex Registrator

Na jednom mjestu kompletna usluga iz područja protueksplozijske zaštite u svrhu provođenja postupka tehničkog nadgledanja u svrhu ishođenja Ex Dokumenta koji izdaje na period od 3 godine MUPov Sektor za eksplozivne atmosfere.

Tehničko nadgledanje postrojenja provodi se sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07, prilog IV.