Ex inspekcija i održavanje

Organizacijska struktura ATEX

Ex inspekcija i održavanje

Aktivnosti provođenja Ex inspekcija se dijele na dva tipa:

Inicijalni pregledi

Provode se isključivo kod novih postrojenja prije puštanja opreme i instalacija u rad. Razina pregleda ovisi o opremi, te uputama proizvođača i posebnim uvjetima ugradnje (tzv. „uvjeti znaka X“; Eng. Special conditions of safe use). 

Periodični pregledi

Nastupaju nakon početka rada postrojenja. Razine pregleda se dijele na Vizualne, Kontrolne ili Detaljne. Nije nužno da se ti pregledi ponavljaju uvijek u jednakom vremenskom razmaku. Npr. Vizualni pregled može inicirati raniji Kontrolni ili Detaljni pregled.

Vizualni pregledi spadaju u neinvazivne aktivnosti, dakle provode se bez korištenja alata, bez fizičkog kontakta sa opremom i može se provoditi dok je postrojenje ili oprema pod naponom, dakle, u radu.

Kontrolni pregled već zahtijeva kontakt s opremom. Oprema koja zahtijeva otvaranje mora biti u beznaponskom stanju (npr. jeli višak kabelskih žila pravilno izveden i sl.). Za ostalu opremu beznaponsko stanje nije nužno. Prije početka provedbe kontrolnih pregleda potrebno je provesti PNP postupak (postupak neprisutnosti plina). 

Detaljni pregled je pregled invazivnog tipa. Prije početka provedbe detaljnih pregleda potrebno je provesti PNP postupak, zatim LOTO postupak (Lock Out Tag Out) u svrhu dovođenja instalacije i opreme u beznaponsko stanje, te uz korištenje odgovarajućeg alata provesti inspekciju prema smjernicama norme HRN EN 60079-17.

Tvrtka 79-17 u svome radu koristi dva postupka za provedbu Ex inspekcija, odnosno održavanja Ex opreme, instalacija i uređaja, ovisno o željama vlasnika postrojenja odnosno korisnika, a to su:

„Pen & Paper“ metoda koju zapravo koriste svi ostali u ovom poslu, a sastoji se od tablica sa popisom Ex opreme, tablica iz norme, registratora sa tehničko certifikacijskom dokumentacijom, registratora sa elektro i strojarskim projektima ili elektro shemama, te P&I dijagrama i nacrtima sa definiranim zonama opasnosti od eksplozije, sve u svrhu pregleda svakog pojedinog uređaja.  

„SafeEx“ metoda, tj. software rješenje koje se temelji na RFID tehnologiji i označavanju uređaja beskontaktnim tagovima koji se pozicioniraju na kabel ili blizu uređaja kojeg održavamo, te na tlocrt sa ucrtanim zonama opasnosti koji svaki inspektor/djelatnik unosi na licu mjesta u mobilni uređaj ili tablet u Ex izvedbi koji nosi sa sobom. Sva potrebna dokumentacija je ranije postavljena na uređaj, Internet je dostupan cijelo vrijeme radi provjere i informiranosti o opremi. Tablice iz norme i cijeli sustav potreban za provođenje održavanja ili pregleda je dostupan na licu mjesta. Time smo neurednost oko nošenja registratora i dokumentacije u postrojenjima u cijelosti izbjegli. Zapisnici o pregledima su spremni odmah po završetku pregleda svakog pojedinog uređaja. Moguće je slikati opremu i zapažanja na terenu. Omogućeno je automatsko kreiranje kartona opreme koji je vidljiv na web stranici, tj. server instanci svakog pojedinog korisnika. Dokaz da je pregled zaista izvršen. 

Sustav aktivno koristimo u svome radu od 2012. godine sa preko 15.000 označenih Ex uređaja u Republici Hrvatskoj.