Ex Info

Organizacijska struktura ATEX

Ex Info

Objašnjenje standarda ATEX oznake, klasifikacije, direktive i različitih zona. Proizvodi ATEX razlikuju se od standardnih proizvoda svojim oznakama, a najznačajniji je međunarodno priznati simbol Ex. Prema ATEX shemi proizvodi se klasificiraju i označavaju kako bi se pokazala područja u kojima se mogu koristiti i razina zaštite koja se koristi.

Wall chart

Upišite svoj e-mail za besplatno preuzimanje Wall Chart-a

    U Europskoj uniji sva električna, instrumentacijska ili neelektrična oprema koja se koristi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, mora se proizvoditi prema strogim standardima kako bi se rizik od nastanka eksplozije smanjio na najmanju moguću mjeru, kako u normalnom radu, tako i kod očekivanog ili neočekivanog kvara.

    To uključuje opremu koja je dizajnirana s odgovarajućim sigurnosnim uređajima i/ili zaštitnim sustavima, te opremu koja se proizvodi i ispituje pod kontroliranim uvjetima. Sukladnost mora biti potvrđena od strane stručnih tijela trećih strana.

    U Europskoj uniji, ATEX direktiva definira tehničke zahtjeve i sustave upravljanja zahtjevima za usklađenost opreme. Stopa rasta za ATEX odobrenja ubrzava se, uglavnom vođena rastućom potražnjom za energijom i rastom u gospodarstvima u razvoju i zemljama u razvoju i njihovom povećanom sviješću o potrebi za „dokazom o usklađenosti'.

    U sklopu ATEX-a, eksplozivna atmosfera se definira kao mješavina opasnih tvari s zrakom, pod atmosferskim uvjetima, u obliku plinova, para, maglica ili prašina u kojoj se, nakon paljenja, događa sagorijevanje koje se širi na svu neizgorenu smjesu. Atmosferskim uvjetima obično se nazivaju temperatura okoline od -20 ° C do 40 ° C i tlakovi od 0.8 do 1.1 bar. Postrojenja koja djeluju u tim područjima dužna su procijeniti svoje poslovne aktivnosti kako bi identificirale potencijalne eksplozivne atmosfere i provele mjere kontrole kako bi se smanjila mogućnost nastanka eksplozije. Mjere uključuju upotrebu samo odgovarajuće Ex odobrene opreme. U Europskoj Uniji je ovo pravna obveza, no primjenjuje se i u mnogim drugim zemljama.

    Potencijalno eksplozivne atmosfere moguće je pronaći u industrijskim sektorima kao što su: